رویدادها و تازه‌ها

هنرمندان ،حافظان فرهنگ زیست محیطی شهروندان

هنرمندان ،حافظان فرهنگ زیست محیطی شهروندان

یادداشت ابراهیم داروغه زاده دبیر نخستین جشنواره ملی فیلم سلامت

هنرمندان ،حافظان فرهنگ زیست محیطی شهروندان

متأسفانه شنیدن خبرهای ناگواری مانند آتش سوزی گسترده مراتع و جنگل ها، شکارهای غیرقانونی، آلودگی هوا و آب، وارد شدن پساب های صنعتی و فاضلاب شهری در رودخانه ها، آلودگی سواحل دریاها و قطع بی رویه درختان و خبرهایی از این دست که مربوط به محیط زیست مان می شود دیگر به یک امر عادی در میان اخبار روزانه کشور تبدیل شده است.
آخرین خبر ناگوار در این حوزه البته خبر شهادت دو تن از محیط بانان عزیز کشورمان است که در راه حفاظت از محیط زیست سالم این مرز و بوم و در تقابل با تعدی کنندگان و متخلّفان جان خود را از دست دادند.
ما برای داشتن یک زندگی سالم نیازمند محیطی سالم هستیم تا بتوانیم در بستر طبیعی به تمام جنبه های رشد و سلامت خود در ابعاد جسمی، معنوی، روانی و اجتماعی دست پیدا کنیم.
در این میان علاوه بر مقابله جدی و قاطع با این تخلفات و جنایات قابل مشاهده که به اتفاقات تلخ و در نتیجه بازتاب رسانه ای گسترده آن منجر می شود، نیاز شدید به رفع کمبودها و نقصان های فرهنگی کل جامعه ای که در آن زندگی می کنیم هم نباید به دست فراموشی سپرده شود.
چه بسیار رویدادهای ناپسند و دردناکی که در جامعه به وقوع می پیوندد و به محض آسیب شناسی کارشناسی، ریشه آن را به وضوح میتوان در خلاهای فرهنگی و عدم آموزش و اطلاع رسانی صحیح و مستمر به آحاد مردم به ویژه آسیب دیدگان مرتبط با آن موضوع جستجو کرد.
این روزها جلوگیری از ادامه حملات وقیحانه به محیط بانان کشور، فارغ از ضرورت اصلاح و مرمت حقوق محیط بانان از طریق مراجع ذیصلاح، مشارکت جدی اصحاب فرهنگ و هنر را می طلبد تا باری دیگر همچون بسیاری از تجربه های گذشته، با تکیه بر ابزارهای در دسترس خود از جایگاه اجتماعی در میان مردم تا انواع تولیدات فرهنگی، به کمک متولیان امر آمده و همنوعان خود را در مقابله با این معضل حساس سازند.
بی تردید بر همه ما لازم است با افزایش میزان آگاهی مان نسبت به وظایف شهروندی در قبال محیط زیست و حفظ و حراست از آن به عنوان یکی از مهم ترین مؤلفه های لازم برای حفظ و ارتقاء سلامت، در جهت پاسداری از سلامت خودمان و نسل آینده بکوشیم.
این مهم بیش از هر چیز نیاز به فرهنگ سازی دارد، فرهنگ سازی که جدا از متولیان فرهنگی و اجتماعی در بخش های مختلف کشور از دست هنرمندان و فعالان فرهنگی نیز به خوبی و در جایگاهی اثرگذار برمی آید و بدیهی است تأثیر فعالیت های هنری و حضور مستقیم هنرمندان محبوب در این مقوله ها می تواند تأثیر بسیار مهمی در نهادینه کردن فرهنگ زیست محیطی شهروندان در مواجهه با منابع طبیعی، محیط زیست و زحمت کشان این عرصه داشته باشد.
دبیر نخستین جشنواره فیلم سلامت