رویدادها و تازه‌ها

مدير بخش مردمی، رئيس هيأت انتخاب، مدير روابط عمومی و مدیر بخش مستند و فیلم کوتاه منصوب شدند

مدير بخش مردمی، رئيس هيأت انتخاب، مدير روابط عمومی و مدیر بخش مستند و فیلم کوتاه منصوب شدند

به گزارش روابط عمومی جشنواره فیلم سلامت، دكتر ابراهیم داروغه زاده دبیر جشنواره فیلم سلامت، در احكامی جداگانه، جعفر صانعی مقدم، مجید برزگر، دكتر كیاسالار و محمدعلی حجازی را به ترتیب به عنوان مدیر بخش فیلم های مستند و كوتاه، مدیر بخش مردمی، رئیس هیأت انتخاب و مدیر روابط عمومی نخستین جشنواره فیلم سلامت منصوب كرد.

جعفر صانعی مقدم تهیه كننده مستند، مدیرعامل اسبق مركز گسترش سینمای مستند و تجربی، كه سابقه چندین دبیری در جشنواره های فیلم كوتاه و جشنواره سینمای جوان را برعهده داشته به عنوان مدیر بخش سینمای مستند و كوتاه نخستین جشنواره فیلم سلامت منصوب شد.

مجید برزگر كارگردان سینمای ایران كه پیش از این حضور در جشنواره های متعدد را در سمت عضو هیأت انتخاب و داوری و كارگردانی مراسم برعهده داشته در نخستین جشنواره فیلم سلامت به عنوان مدیر بخش مردمی منصوب شد.

دكتر محمد كیاسالار، سردبیر هفته نامه سلامت، كه سابقه سردبیری و همكاری با برنامه های پزشكی تلویزیون و تالیف چند جلد كتاب را دارد به عنوان رئیس هیأت انتخاب منصوب شد.

محمدعلی حجازی كه هم اكنون مدیر مجموعه فرهنگی ایوان شمس است، سابقه فعالیت در صداوسیما، دبیری، مدیر اجرایی و روابط عمومی چند جشنواره و مدیریت امور پردیس های شهرداری تهران را در كارنامه خود دارد.

وی پیش از این در چهارمین دوره جشنواره فیلم شهر، در همین مقام در كنار ابراهیم داروغه زاده حضور داشت.

نخستین دوره جشنواره ملی فیلم سلامت با حمایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی؛ با ریاست دكتر سیدمحمد هادی ایازی و دبیری دكتر ابراهیم داروغه زاده از تاریخ اول تا پنجم شهریورماه برگزار خواهد شد.

جشنواره فیلم سلامت را در وب سایت موسسه آوای هنر سلامت به نشانی www.honarsalamat.ir یا در کانال های تلگرام به نشانی https://telegram.me/HonarSalamat و https://telegram.me/videosalamat دنبال كنید.