رویدادها و تازه‌ها

بازتاب رسانه ای: موسسه در هفته ای که گذشت

بازتاب خبر تاسیس آوای هنر سلامت در رسانه ها:

خبرگزاری مهر: موسسه فرهنگی هنری «آوای هنر سلامت» در حوزه نظام سلامت تاسیس شد.

خبرگزاری سینما: موسسه «آوای هنر سلامت» بطور رسمی آغاز بکار کرد.

دانشگاه علوم پزشکی قزوین: تأسیس «مؤسسه آوای هنر سلامت».

خبرگزاری ایلنا: موسسه "آوای هنر سلامت" رابط بین هنرمندان و حوزه سلامت است.

خبرگزاری آریا: موسسه "آوای هنر سلامت" تاسیس شد.

خبرگزاری سوره سینما: موسسه "آوای هنر سلامت" تاسیس شد.

سایت وزارت بهداشت: راه اندازی موسسه آوای هنر سلامت برای تولید محتوا در حوزه سلامت