رویدادها و تازه‌ها

دکتر مصطفی جمالی : سینما درخدمت مردم و سلامت جامعه است

دکتر مصطفی جمالی : سینما درخدمت مردم و سلامت جامعه است

دکترمصطفی جمالی مدیر کل مردم نهاد سلامت وزارت بهداشت با حضور در جشنواره فیلم سلامت به ستاد خبری جشنواره گفت : سلامت و امنیت مهم ترین ارکانی هستند که باید به آن توجه شود. متاسفانه در این سال ها به معانی واقعی به حوزه سلامت توجه ای نشده است . یک بخش سلامت،سلامت اجتماعی است؛ این به این معناست که باید رابطه اش را با اجتماع مشخص کند. هنرمندانی که در این عرصه فعالیت می کنند، بیشترین بار را بردوش می کشد.

وی ادامه داد : به همت آقای دکتر هاشمی دوسالی است که معاونت اجتماعی را راه اندازی کرده ایم . در همین معاونت اجتماعی حوزه هنری به راه افتاد است ، که فعالیت هایی در عرصه هنر انجام می دهد.

جمالی با اشاره به اینکه هنر ابزار انتقال سلامت به جامعه است گفت: جشنواره یکی از اقداماتی است که به نحو احسنت انجام شده است. به طور مثال در این جشنواره یک فیلمی از در رابطه با اوتیسم نمایش درآمد؛این فیلم که با استقبال خوب مخاطبان روبه رو شد ، بسیار علمی ساخته شده بود. سینما درخدمت مردم و سلامت جامعه است.