رویدادها و تازه‌ها

نشریه سومین جشنواره فیلم سلامت منتشر شد

نشریه سومین جشنواره فیلم سلامت منتشر شد

به گزارش ستاد خبری سومین جشنواره فیلم سلامت، نخستین شماره این ویژه نامه شامل یادداشت محمدعلی حجازی، مدیر اجرایی جشنواره، گفتگو با داوران بخش های مختلف جشنواره، برنامه نمایش فیلم ها و یادداشت هایی از منتقدان است.

همچنین دومین شماره ویژه نامه این جشنواره نیز، شامل یادداشت هایی از سید محمدهادی ایازی، معاون اجتماعی وزارت بهداشت و محمد کیاسالار، دبیر جشنواره و یادداشت هایی از برخی فیلمسازان، مستندسازان و منتقدان است. 
تاکنون دو شماره از این ویژه نامه منتشر شده است.

سومین جشنواره ملی فیلم سلامت، توسط موسسه ی آوای هنر از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هدف نمایش آثار ایرانی با محوریت نقش سلامت در زندگی انسان و با شعار سلامت از تاریخ یک تا پنجم شهریور 97 به دبیری محمد کیاسالار در حال برگزاری است.