رویدادها و تازه‌ها

برنامه آخرین روز جشنواره

برنامه آخرین روز جشنواره


در آخرین روز برگزاری جشنواره فیلم سلامت، در بخش های کوتاه، دانشجویی، مستند و سینمایی 35 فیلم اکران می شود.


به گزارش ستاد خبری سومین جشنواره فیلم سلامت، در آخرین روز برگزاری جشنواره، در بخش سینمایی فیلم های اتاق تاریک، هلن و در وجه حامل در ساعات ۱۴ ، ۱۸ و ۲۰ اکران خواهد شد.
همچنین پس از اکران فیلم اتاق تاریک درساعت ۱۶ نشست تخصصی نقد و بررسی این فیلم برگزار می شود.

در بخش های مستند و کوتاه در روز دوشنبه پنجم شهریور ماه شاهد اکران فیلم های بلندای زندگی، این خانه تو نیست و غنچه های زندگی از ساعت ۱۴ و سوگند بقراط، رومو و همشهری جنگ از ساعت۱۶ همچنین فیلم های رنج شیرین و کامیل دنبال نفس می گردد از ساعت ۱۸ اکران خواهد شد.


از ساعت ۲۰ نیز شاهد اکران فیلم های کوتاه کوک، آیینه، پرگار، خوابگردها، زونا و جمعه گل خواهیم بود.

در نهایت جشنواره فیلم سلامت با اکران فیلم های بازبان بی زبان، با من‌، پانیک، حصیل زهرا، شب تولد و بازگشته در بخش مستند، نیش دارو در بخش کلاسیک، تریاژ، روز زوج، سکوت آزاد، تا ... کیوان،ضد آب، سر به راه در بخش کوتاه و دلقک ها، آقاگرگه، زحل، یلدای تنها و اوسیا کار خود را به پایان می رساند.