رویدادها و تازه‌ها

سینما، بخشی از زندگی را می سازد

سینما، بخشی از زندگی را می سازد

دکتر بابک زمامی، رئیس انجمن سکته مغزی ایران در گفتگو با ستاد خبری سومین جشنواره فیلم سلامت گفت: فلسفه وجودی هنر ، ادبیات و سینما بهبود زندگی مردم است و هنر علاوه بر اینکه به ذات خود هم باید سرگرم کننده باشد ،باید منفعتی نیز به مخاطب برساند . درحقیقت سلامت بخشی از آن منفعت است و باید به گونه ای در فیلم ها گنجانده شود که در بقیه ابعاد زندگی هم آموزنده باشد و به مردم کمک کند تا واقعیاتی را در مورد سلامت بیاموزند .

او گفت: موضوع مهم این است که فیلم و هنر و سینما به تنهایی نقش آموزش دهنده ندارد و بیشتر "رل مدل" بودن آن مهم است؛ یعنی مدلی را نشان می دهد که برای سلامتی مهم است، به خاطر اینکه تجربه های مهمی در آن هست . سینمای هالیوود با هنر پیشه هایی که داشت سیگار را در آمریکا جا انداخت و شرکت های دخانی با استفاده از هنرپیشه هایی که سیگار می کشیدند ،پولهای هنگفتی به جیب زدند.نمایش این فیلم ها اثر هیجانی بر بیننده داشت و مصرف سیگار رشد و گسترش غول آسایی پیدا کرد و تا مدتها سیگار یک بخش مهم در سینمای هالیوود بود .بعدها با پیشرفت دانش و تکنولوژی متوجه شدند دخانیات تا چه حد بیماری‌زاست و توانستند با برنامه ریزی متمرکزی هالیوود را از دخانیات بری کنند و حالا در فیلم ها می بینیم که دیگر هنر پیشه های آنها سیگار نمی کشند . درواقع این رل مدل است که یک مد ت به مردم می گوید سیگار بکشند و بعد از مدتی می گوید که سیگار نکشند. به بیان دیگر فیلم و هنر و سینما در واقع به دلیل ارائه مدل زندگی است که اهمیت دارد . فیلمسازان بخشی از زندگی را می سازند .
زمانی تاکید کرد: فیلمسازان مهمترین کمکی که می توانند انجام دهند این است که در مورد سلامت به مردم دروغ نگویند و آنچه در سلامت جریان دارد، چه خوب و چه بد، بگویند که باید اصلاح شود و بعد دستورالعمل های مهم بهداشتی را که تصمیم به مداخله در رفتار مردم دارد ،نشان دهند؛ مثل مصرف دخانیات، قلیان و نمک و...

 

سومین جشنواره ملی فیلم سلامت توسط موسسه آوای هنر سلامت از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هدف نمایش آثار ایرانی با محوریت نقش سلامت در زندگی انسان و با شعار «سلامت برای همه؛ اجتماعی شدن سلامت» از تاریخ ۱ تا ۵ شهریور ۹۷ به دبیری محمد کیاسالار برگزار خواهد شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و رصد آخرین اخبار این جشنواره می‌توانید به آدرس اینترنتی http://www.filmsalamat.ir مراجعه کنید.