رویدادها و تازه‌ها

مکانی برای نصب پوسترها نداریم

مکانی برای نصب پوسترها نداریم

کیانوش غریب‌پور، یکی از داوران جشنواره «زندگی بدون دخانیات» و عضو هیأت بنیان‌گذار و دبیر دائمی جشنواره تصویرگری شاهکارهای ادبی ایران، درباره‌ی تاثیر جشنواره‌های هنری توضیح داد: واقعیت این است که جشنواره‌ها و شرکت‌کنندگان‌ مهم نیستند.

آن‌چه اهمیت دارد توزیع و انتشار پوستر‌های برگزیده در سطح شهر است.

بهترین پوستر‌ها هم طراحی شود تا زمانی که  به دست مردم نرسیده و دیده نشوند، کاری از پیش نخواهند برد.

متاسفانه در سطح شهر مکانی برای نصب پوسترها نداریم.

داور بخش گرافیک جشنواره زندگی بدون دخانیات در ادامه افزود: بزرگ‌ترین مشکل گرافیک در کشور ما خلق پوستر‌هایی است که در رویداد‌های کوتاه مدتی نظیر جشنواره‌های مختلف ارائه می‌شوند و بعدها به فراموشی سپرده خواهند شد.