رویدادها و تازه‌ها

هیات داوران جشنواره‌ی «زندگی بدون دخانیات» مشخص شدند

هیات داوران جشنواره‌ی «زندگی بدون دخانیات» مشخص شدند

به گزارش روابط عمومی جشنواره‌ی زندگی بدون دخانیات، هیات داوران این جشنواره که در تاریخ 20 اسفند 1394 خورشیدی برگزار می‌شود، معرفی شدند.

موسسه‌ی آوای هنر سلامت وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به مدیرعاملی ابراهیم داروغه‌زاده برگزارکننده‌ی  این جشنواره است. دبیری جشنواره‌ی زندگی بدون دخانیات بر عهده‌ی احسان گرایلی است که طی احکامی داوران این جشنوراه را در بخش‌های سه‌گانه، منصوب کرده است.

جشنواره‌ی زندگی بدون دخانیات به صورت مسابقه و در سه بخش عکس، طراحی پوستر و کاریکاتور برگزار خواهد شد و تا 15 اسفند پذیرای کارهای فرستاده شده از سوی متقاضیان خواهد بود.

هیات داوران بخش‌های گوناگون این جشنوراه به ترتیب حروف الفبا در بخش عکس: محمدرضا چای‌فروش، علی سامعی و مسعود زنده‌روح کرمانی؛ بخش گرافیک: آرش تنهایی، کیانوش غریب‌پور و علی‌رضا نصرتی؛ بخش کاریکاتور: هادی رحمتی، ابوالفضل محترمی و محسن ناصری؛ هستند.

لازم به ذکر است جشنواره‌ی زندگی بدون دخانیات با هدف بالا بردن سطح آگاهی جامعه و فرهنگ‌سازی در زمینه‌ی سلامت همگانی و در راستای امر مهمِ پیش‌گیری و در موضوعاتِ سیگار، خانواده و جامعه؛ خانواده و مدرسه علیه دخانیات؛ سیگار، جوانان و نوجوانان؛ نقش زنان در کنترل دخانیات؛ افزایش قیمت، کاهش مصرف؛ قوانین کنترل دخانیات، حامی خود مراقبتی برگزار خواهد شد.

متقاضیان برای شرکت در مسابقه، نخست باید فرم الکترونیکی ثبتِ‌نام را بر روی تارنمای اینترنتی موسسه‌ی آوای هنر سلامت به نشانی: www.honarsalamat.com  تکمیل و سپس در همان صفحه، آثار خود را به صورت فشرده بارگذاری کنند.