رویدادها و تازه‌ها

جشنواره سلامت تنها جشنواره موضوعی ماندگار است

جشنواره سلامت تنها جشنواره موضوعی ماندگار است

یکی از داوران اولین جشنواره فیلم سلامت گفت: جشنواره سلامت تنها جشنواره ای است که به لحاظ موضوعیتش می تواند ماندگار شود.

فریدون جیرانی در گفت وگو با روابط عمومی جشنواره سلامت، گفت: فیلمهای انتخابی در  هر دو حوزه سینما و سلامت سطح خوبی داشتند و امیدورام سال دیگر هم که جشنواره برگزار می شود شاهد تکرار چنین اتفاقی باشیم.

وی افزود: چون در اولین دور از جشنواره تولیدات سال های قبل بود که تعداد زیادی را شامل می شدند و سال بعد طبیعتا با چنین حجمی روبرو نیستیم.

کارگردان خواب زده ها و ستاره ها با بیان این که جشنواره سلامت تنها جشنواره ای است که به لحاظ موضوعیتش می تواند ماندگار شود، ادامه داد: درباره تاثیرگذاری این جشنواره در بهبود رابطه بین سینماگران و فعالین حوزه بهداشت نیز می تواند تاثیرگذار باشد.

جیرانی خاطرنشان کرد: روابط در جامعه ما به دلیل اینکه به پارامترهای سیاسی هم مربوط می شود نمی توان گفت برگزاری چنین جشنواره هایی می تواند به روابط بین دو گروه کمک کند اما جشنواره سلامت می تواند به سینما کمک کند و نوعی خط دهی به موضوعات سینما کند و آگاهی سینماگران را نسبت به برخی موضوع ها بالا ببرد.