رویدادها و تازه‌ها

کیارستمی و دیگر هیچ...

کیارستمی و دیگر هیچ...

اقای عباس كیارستمی یكی از افتخارات  غرور انگیز سینمای ایران  هستند كه توانستند موفقیت های خود را جهانی كنند . جوائز پر شماری در فستیوال های مهم سینمایی جهان برای سینمای ایران به ارمغان اورده اند و داور بسیاری از جشنواره های سینمایی بین المللی بوده اند. همیشه مورد احترام  سینماگران و منتقدان سینمایی بوده و هستند . هنرمندی هستند عاشق ملت و منافع ملی كه فرهنگ و هنر ایران عزیز را بارها و بارها در مجامع رسانه ای و سینمایی جهانی با افتخار به جهانیان هنرمندانه و به نیكی معرفی كرده اند. البته در كشور ما اساسا هنر و هنرمند انگونه كه باید و شایسته است قدر نمیبیند و بر صدر نمیشیند و این مشكل فرهنگی جامعه ماست و اختصاص به هنرمند خاصی و دولت ها ندارد .یكی از مهمترین نشانه های این عدم توجه به هنرمندان عزیز فقدان قوانین مناسب و متناسب  با شرایط امروز در خصوص حقوق مالكیت معنوی اثار هنری در كشور می باشد كه میتواند یكی از مهمترین راهكار ها برای امتیت شغلی اهالی هنر و سینما باشد. امیدوارم اقای كیارستمی به زودی زود سلامتی كامل خود را باز یابند و بتوانند سال های سال مردم ایران و جهان را أز هنر انسانی خود بهره مند گردانند،

دكتر ابراهیم داروغه زاده

مدیر عامل موسسه اوای هنر سلامت