عکس‌ها

پرستاران
پرستاران
پرستاران
پرستاران
پرستاران
نشست رسانه ای جشننواره فیلم سلامت- ایوان شمس
نشست رسانه ای جشننواره فیلم سلامت- ایوان شمس
نشست رسانه ای جشننواره فیلم سلامت- ایوان شمس
نشست رسانه ای جشننواره فیلم سلامت- ایوان شمس
نشست رسانه ای جشننواره فیلم سلامت- ایوان شمس
نشست رسانه ای جشننواره فیلم سلامت- ایوان شمس
نشست رسانه ای جشننواره فیلم سلامت- ایوان شمس
نشست رسانه ای جشننواره فیلم سلامت- ایوان شمس
نشست رسانه ای جشننواره فیلم سلامت- ایوان شمس
نشست رسانه ای جشننواره فیلم سلامت- ایوان شمس
نشست رسانه ای جشننواره فیلم سلامت- ایوان شمس
نشست رسانه ای جشننواره فیلم سلامت- ایوان شمس
پوستر جشنواره فیلم سلامت
جمال شورجه
همایون ارشادی
داوران بخش فیلمها و سریال های تلویزیونی
محمدحسین مهدویان
محمد کارت
نیکی کریمی
داوران بخش دانشجویی
کیارستمی رفت
رامبد جوان به جشنواره فیلم سلامت آمد
جشنواره فیلم سلامت
نمایشگاه آثار جشنواره زندگی بدون دخانیات افتتاح شد
نمایشگاه آثار جشنواره زندگی بدون دخانیات افتتاح شد
نمایشگاه آثار جشنواره زندگی بدون دخانیات افتتاح شد
نمایشگاه آثار جشنواره زندگی بدون دخانیات افتتاح شد
نمایشگاه زندگی بدون دخانیات
نمایشگاه زندگی بدون دخانیات
زندگی بدون دخانیات
جشنواره زندگی بدون دخانیات
ترک اعتیاد
ترک اعتیاد
ترک اعتیاد
ترک اعتیاد
مسابقه زندگی بدون دخانیات
مسابقه زندگی بدون دخانیات
پوستر ایدز
پوستر ایدز
پوستر ایدز
پوستر ایدز
پوستر ایدز
پوستر ایدز
پوستر ایدز
پوستر ایدز
پوستر ایدز
پوستر ایدز
پوستر ایدز
پوستر ایدز
پوستر ایدز
پوستر ایدز
پوستر ایدز
پوستر ایدز
پوستر ایدز
پوستر ایدز
شرایط و مقررات مسابقه طراحی پوستر ایدز
مسابقه طراحی پوستر ایدز
قلیان بد است
کاهش وزن
قلیان بد است